Piłkarski Klub Sportowy Olimpia Elbląg Spółka Akcyjna? : Rafał Traks
Wróć do strony głównej

Jerzy Wilk. Kandydat na Prezydenta Elbląga

Piłkarski Klub Sportowy Olimpia Elbląg Spółka Akcyjna? data wpisu: Maj 16, 2011, źródło: Rafał Traks.

Wstęp

Ostatnio coraz częściej w sporcie spotykam się z funkcjonowaniem sportowych spółek akcyjnych. Wielu ekspertów piłki kopanej uważa, że przyszłością profesjonalnego sportu są sportowe spółki akcyjne. Taki model sportu, szczególnie w piłce nożnej, funkcjonuje zarówno w Europie, jaki i na świecie. Kluby sportowe w obecnych realiach muszą na siebie zarabiać. Nowoczesny klub sportowy nie może ograniczać się wyłącznie do skuteczności w sferze wyników sportowych. Zachodzi tutaj potrzeba dodatkowej orientacji na skuteczność organizacyjną oraz ekonomiczną. Jako, że Nasza Olimpia jest coraz bliżej pierwszej ligi chciałem przedstawić czy warto na elbląskim gruncie wprowadzać to nowatorskie rozwiązanie.

Forma działalności Olimpii Elbląg

Art. 6 Ustawy o kulturze fizycznej określa, że podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy. Kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, tworzone są w formie:

1)   stowarzyszeń, zwanych dalej „stowarzyszeniami kultury fizycznej”,

2)      spółek akcyjnych zwanych dalej „sportowymi spółkami akcyjnymi”.

Ustawa o kulturze fizycznej wspomina ponadto o jeszcze jednym sposobie organizowania się klubów sportowych – uczniowskich klubach sportowych. Są to organizacje przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Posiadają one osobowość prawną i podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostów powiatowych właściwych ze względu na siedzibę klubów.

Olimpia Elbląg jest stowarzyszeniem kultury fizycznej a właściwie Klubem piłkarskim działającym jako stowarzyszenie sportowe. Stowarzyszenie kultury fizycznej tworzy się na ogólnych zasadach dotyczących stowarzyszeń, co reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Do założenia takiego stowarzyszenia potrzebnych jest 15 członków założycieli, zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie założyciele zobowiązani są do powołania odpowiednich władz, czyli zarządu i organu nadzoru.

Co mówią przepisy oraz PZPN?

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, która w art. 15 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 wyraźnie stanowi, że spółka akcyjna jest jedyną możliwą formą prawną, w której funkcjonować muszą kluby sportowe występujące w rozgrywkach ligi zawodowej (ekstraklasy). Ponadto w celu polepszenia kondycji klubów sportowych, zarządzający piłkarskimi rozgrywkami w naszym kraju Polski Związek Piłki Nożnej zaleciłby wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach ekstraklasy i pierwszej ligi przekształciły się w sportowe spółki akcyjne.

Sportowe spółki akcyjne działają na podstawie przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych z 2000 roku, dotyczących spółek akcyjnych. Klub Sportowy jako spółka akcyjna powinien, więc zostać utworzony i zarejestrowany zgodnie ze wspomnianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wymagane są m.in.: uchwalenie statutu spółki w formie aktu notarialnego, powołanie odpowiednich organów, wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 500 tys. złotych i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą wpisu do rejestru uzyskują one osobowość prawną. Faktem jest, że sportowa spółka akcyjna musi na siebie zarabiać, ale nie można zapominać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, obywatele, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności – korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej.

Zalety oraz możliwości Sportowych Spółek Akcyjnych

Podstawowym zadaniem sportowych spółek akcyjnych jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.

Sportowa Spółka Akcyjna działa praktycznie tak samo jak „zwykła” spółka akcyjna. Jedyna różnica to kompetencje poszczególnych organów spółki i tak w SSA zarząd musi uzyskać zgodę udzieloną większością głosów walnego zgromadzenia na przyjęcia planu wydatków w dziedzinie działalności sportowej. Kodeks Spółek Handlowych zezwala pozyskiwać SSA część środków z działalności gospodarczej. Zmusza to kluby do przestrzegania nie tylko zasady skuteczności sportowej, ale również organizacyjnej i ekonomicznej, która winna być podstawowym wyznacznikiem zachowań, działań i decyzji w instytucjach sportowych. Kluby sportowe muszą na siebie zarabiać. Jeżeli chcemy by nasz klub był rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale zagranicą musimy stworzyć markę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody podatników, których statutowym celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, lecz aby dochód podlegał zwolnieniu, zarządca klubu musi przeznaczyć i wydać dochód (niezależnie od terminu) na realizację zadań z zakresu swojej statutowej działalności sportowej. Ten warunek będą spełniały wydatki na organizacje imprez sportowych (w tym koszty ochrony, zapewnienia zaplecza sanitarnego), zakup sprzętu sportowego. Przepisy zastosowane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT przewidują, że, po pierwsze, dochody zwolnione z opodatkowania muszą zostać przeznaczone i wydatkowane (w ciągu dwóch lat) na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (w poszczególnych kategoriach wiekowych – do 23 roku życia). Po drugie, wydatki te nie mogą zostać zaliczone przez klub sportowy do kosztów uzyskania przychodów. Szkolenie to wydatki na prowadzenie sekcji bądź całego klubu, zakup sprzętu, zatrudnienie trenerów, wyjazdy szkoleniowe. Współzawodnictwo sportowe to wszelkiego rodzaju zawody, turnieje czy mecze. Ważnym faktem ustawy o CIT jest to, że zwolnieniu podlegać będzie każdy dochód osiągany przez klub sportowy niezależnie od źródła jego pochodzenia. Mogą to być, więc środki zarówno z darowizn na rzecz klubu, sprzedaży biletów lub praw do transmisji telewizyjnych lub radiowych, wygrane w turniejach, a także dochody z transferów zawodników.

Przykłady Sportowych Spółek Akcyjnych.

  1. KP Legia Warszawa (oficjalna nazwa Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna) – polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie, Od lat 90. XX wieku zajmuje 1. miejsce w tabeli wszech czasów polskiej ekstraklasy, będąc zarazem jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich na arenie międzynarodowej
  2. Wisła Kraków Spółka Akcyjna – polski klub piłkarski z siedzibą w Krakowie. Spadkobierca tradycji wielosekcyjnego TS Wisła Kraków, z którego w grudniu 1997 wydzielono sekcję piłki nożnej mężczyzn tworząc sportową spółkę akcyjną (SSA), obecnie po zmianie formy prawnej 1 listopada 2007 roku spółka akcyjna (SA).,
  3. Zagłębie Sosnowiec S.A. – polski klub piłkarski z Sosnowca, występujący w sezonie 2010/2011 rozgrywkach II Ligi Grupy Zachodniej.
  4. Wisła Płock S.A. w ekstraklasie występowała od 2002 do 2007 roku. Wcześniej grała w pierwszej lidze w rozgrywkach 1994-95 i 1996-97. Zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski w sezonie 2005/2006. Trzykrotny uczestnik Pucharu UEFA
  5. Stal Stalowa Wola – Piłkarska Spółka Akcyjna – (Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola) – klub piłkarski z siedzibą w Stalowej Woli

Czy warto? Proszę o udział w dyskusji.

Imię / Nick (wymagane)

Email (wymagany)

WWW

Komentarze© Copyright 2013 • Rafał Traks Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa.